นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

1. บทนำ

       ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เราได้จัดทำประกาศ นโยบายความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ฉบับนี้ จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดพระราชบัญญัติคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (บริษัท เจ.เอ็น.ทรานสอส (ประเทศไทย) จำกัด ต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัทฯ”) บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญต่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จึงได้จัดทำนโยบายความการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ ซึ่งจะครอบคลุมถึงการเก็บรวบรวม การรักษา การใช้ การเปิดเผย รวมถึงสิทธิต่างๆ ของท่าน เป็นต้น
 
       ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ ได้รับมา ซึ่งเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่สมบูรณ์ ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน จะถูกนำไปใช้ภายใต้ขอบเขตความยินยอมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และตรงตามวัตถุประสงค์ที่บริษัทฯ ได้แจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลรับทราบ โดยบริษัทฯ จะดำเนินการจัดหามาตราการที่เข้มงวดในรักษาความมั่นคงปลอดภัย ตลอดจนป้องกันมิให้การนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้นอกเหนือจากความยินยอมที่ได้รับจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อน เว้นแต่บางกรณีที่มีกฎหมายระบุให้สามารถทำได้

2. ข้อมูลส่วนบุคคลในการจัดเก็บรวบรวม
 
       "ข้อมูลส่วนบุคคล" หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม โดยที่เรานั้นได้รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่จำเป็นและใช้ข้อมูลเท่านั้น
  • เมื่อมีการสมัครสมาชิก
  • เมื่อมีการสั่งซื้อสินค้า
  • เมื่อมีการกรอกข้อมูลผ่านแบบฟอร์ม
  • เมื่อมีการกรอกข้อมูลผ่านกระทู้เว็บบอร์ด
        รายละเอียดส่วนบุคคลจะรวบรวมใช้ ตามขอบเขตของการบริการ โดยรวบรวมข้อมูลเท่าที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ ภายใต้กฎหมาย
 
2.1 ข้อมูลระบุตัวตน, ชื่อ, นามสกุล, เลขบัตรประจำตัวประชาชน, เพศ, วันเกิด
2.2 ข้อมูลการติดต่อ อีเมล, หมายเลขโทรศัพท์, ที่อยู่ทางไปรษณีย์, บัญชีโซเชียลมีเดีย
2.3 ข้อมูลทางธุรกรรม รายละเอียดการสั่งซื้อและชำระเงิน
2.4 ข้อมูลทางเทคนิค  IP address, Cookie, Web Browser


3. เหตุใดเราจึงเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

3.1 เพื่อการติดต่อสอบถามข้อมูล ซื้อขาย สินค้า หรือ บริการ
3.2 เพื่อการตรวจสอบรายละเอียดการสั่งซื้อสินค้า
3.3 เพื่อใช้ในการขนส่งสินค้า
3.4 เพื่อใช้ในการจัดทำ รายงานการสั่งซื้อ และ รายงานภาษีการขาย
 

4. ปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร

       ทางเรานั้นมีมาตรการ การรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวด เพื่อรองรับความปลอดภัยของข้อมูลอย่างสูงที่สุดรับรองความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส์บนมาตรฐาน SSL (Security Socket Layer) ที่อนุมัติให้แก่เว็บไซต์โดย CA (Certificate Authority) ถูกเข้ารหัสเพื่อปกป้องข้อมูล เช่น ข้อมูลส่วนตัว , รหัสผ่าน , หมายเลขบัตรเครดิต

5. บุคคลใดที่บริษัทอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

       ในการดำเนินธุรกิจ เรามีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคคลที่สาม เช่น เพื่อใช้ในการขนส่งสินค้า ทั้งนี้ เราขอรับรองว่า จะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคล ที่เราได้เก็บรวบรวมเอาไว้ ไปเผยแพร่หรือทำการขายข้อมูล ให้กับบุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องโดยเด็ดขาด ยกเว้นในกรณีที่มีผลทางกฎหมาย

6. บริษัทจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนานเท่าใด

       เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เพียงเท่าที่กฎหมายกำหนดไว้หรือเท่าที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ของการเก็บข้อมูลดังกล่าว เราจะลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อเห็นแล้วว่าการเก็บข้อมูลนั้น ไม่มีความจำเป็นตามจุดประสงค์ที่ได้ระบุไว้

7. การใช้คุ้กกี้ (Cookies)   

        คุกกี้ (Cookies) คือ ข้อมูลที่เว็บไซต์ ส่งไปยังเว็บบราวเซอร์ (Web Browser) ของผู้ให้บริการ เพื่อให้ลูกค้าสะดวกสบายในการใช้งานเว็บไซต์ รวมถึงช่วยในการศึกษาพฤติกรรมของผู้เยี่ยมชมแพลตฟอร์มโดยรวม และนำไปพัฒนาเว็บไซต์ให้สามารถใช้งานได้ง่าย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งนี้ลูกค้าสามารถปฏิเสธการใช้งานคุกกี้ได้โดยเลือกการตั้งค่าที่เหมาะสมบนเบราว์เซอร์ อย่างไรก็ตาม ขอแจ้งให้ทราบว่าหากมีการปฏิเสธการใช้งานคุ้กกี้ อาจจะส่งผลกระทบให้ไม่สามารถใช้ หรือ เข้าถึงฟังก์ชันการทำงานทั้งหมดของเราได้

8. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

        เราจะพิจารณาทบทวนปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในบางครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของการให้บริการ การดำเนินงานภายใต้กฎหมาย โดยเราจะเปิดเผยนโยบายการให้ลูกค้าทราบผ่านเว็บไซต์ อย่างชัดเจนตามความเหมาะสม เมื่อมีการเยี่ยมชมเว็บไซต์ หรือรับการบริการจากทางเรา โปรดอ่านนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทุกครั้งเพื่อประโยชน์ของลูกค้าเอง

9. วิธีการติดต่อเรา

        หากท่านมีความประสงค์ที่จะใช้สิทธิของท่านที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือหากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ โปรดติดต่อบริษัทฯ โทร : 02-813-7315,6 หรือ Email : contact@jn-transos.com

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้